به پورتال اداره کل دامپزشکی استان گلستان خوش آمدید
 


کسب عنوان دستگاه برتر در ارزیابی عملکرد شاخص های عمومی
در جشنواره شهید رجایی در سال 97 اداره کل دامپزشکی استان گلستان موفق به کسب عنوان دستگاه برتر در ارزیابی عملکرد شاخص های عمومی و اختصاصی شد
در جشنواره شهید رجایی در سال 97 اداره کل دامپزشکی استان گلستان موفق به کسب عنوان دستگاه برتر در ارزیابی عملکرد شاخص های عمومی و اختصاصی شد
 ١٣٩٧/٠٧/١١ - نظرات : ٠متن کامل >>