به پورتال اداره کل دامپزشکی استان گلستان خوش آمدید
 

 

 

 

مهندس حسینعلی عرب مفرد

فرمانده پایگاه بسیج والفجر

تلفن تماس:32420940

داخلی:304

پست الکترونیکی:-