به پورتال اداره کل دامپزشکی استان گلستان خوش آمدید
 

 

 

 

خانم رقیه معتمد نیا

مسئول واحد حقوقی

تلفن تماس:32430905

داخلی:325

پست الکترونیکی:law.golestan@ivo.ir