به پورتال اداره کل دامپزشکی استان گلستان خوش آمدید
 

 

 

 

 

دکتر رسول عاطفی نژاد

بازرس معتمد

تلفن تماس:

داخلی:328

پست الکترونیکی:bz.golestan@ivo.ir