به پورتال اداره کل دامپزشکی استان گلستان خوش آمدید
 

 

 

 

مهندس محسن جلالی

سرپرست اداره فن آوری اطلاعات ، ارتباطات و تحول اداری

تلفن تماس:32432332

داخلی:341

پست الکترونیکی:it.golestan@ivo.ir

همکاران:

دکتر آینا قاضلی کر / آموزش / شماره داخلی 343

مهندس هادی رضایی / کارشناس شبکه و سخت افزار / شماره داخلی 340

مهندس پژمان کریمی / کارشناس سامانه های الکترونیک / شماره داخلی 341

مهندس داود منوچهر / مسئول میز خدمت / شماره داخلی 344

وظایف و تکالیف اداره فاوا:

سازماندهي و تشكيلات                           

بهبود واصلاح فرايندها

بهبود و اصلاح خدمات                                   

احصاء وظايف قابل واگذاري

اطلاع رساني و تكريم ارباب رجوع

پذيرش وبررسي پيشنهادها

تدوين برنامه اصلاح نظام اداري

تدوين برنامه پيشرفت جهادي اداره كل

برنامه ريزي و راهبري تحول اداری

پشتيباني ، توسعه شبكه

آموزش و رفع مشكلات كامپيوتري به كاربران اداره كل و شهرستان                        

تجهيز و نگهداري سخت افزار                          

ارتباطات الكترونيك

مديريت و پشتيباني سامانه هاي الكترونيك دامپزشكي

راهبري پورتال اينترنتي اداره كل


پيگيري و رفع مشكلات كليه سامانه هاي و نرم افزارهاي تحت عمليات اداره كل

مديريت پشتيباني سامانه  stat (سامانه خدمات آماري)

آمار و اطلاعات عملكرد  در حوزه سامانه خدمات آماري   

 ترويج                                            

برنامه ريزي آموزشي كاركنان                           

آموزش و انتشارات                                     

نيازسنجي وهماهنگي پژوهش هاي كاربردي            

برنامه ريزي همكاري بامراكز آموزشي

امورات كارآموزان دانشگاهي

مديريت سامانه آموزش كاركنان دامپزشكی