به پورتال اداره کل دامپزشکی استان گلستان خوش آمدید
 

 

 

 

 

مهندس میرافضلی

کارشناس مسئول قرنطینه و امنیت زیستی

تلفن تماس:32427929

داخلی:320

پست الکترونیکی:qu.golestan@ivo.ir


همکاران:

آقای حمید رضا گلوی / شماره داخلی321

آقای محسن صلح جو / شماره داخلی321