به پورتال اداره کل دامپزشکی استان گلستان خوش آمدید
 

 

 

 

 

دکتر حمید رضا حنفی

سرپرست اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی

تلفن تماس:32430649

داخلی:359

پست الکترونیکی:adcs.golestan@ivo.ir

 


همکاران:

دکتر محمود رضا وفایی / شماره داخلی360

مهندس علیرضا مسکر سرکلاته / شماره داخلی 358