به پورتال اداره کل دامپزشکی استان گلستان خوش آمدید
 

 

 

 

سمت

 

 

 

اداره تشخیص ودرمان

نام ونام خانوادگی

 

 

شهریار کتوک

میزان تحصیلات

 

 

دکتری

رشته تحصیلی

 

 

دامپزشکی

سمت

 

 

رئیس اداره  تشخیص و درمان

شماره تماس مستقیم

 

 

01732435930