به پورتال اداره کل دامپزشکی استان گلستان خوش آمدید
 

 

 

 

سمت

 

 

 

 

 

اداره مبارزه بایماریهای طیور

نام ونام خانوادگی

 

 

پری کرمی

میزان تحصیلات

 

 

دکتری

رشته تحصیلی

 

 

دامپزشکی

سمت

 

 

رئیس اداره مبارزه بابیماریهای طیور ، زنبور عسل وکرم ابریشم

شماره تماس مستقیم

 

 

01732430907