به پورتال اداره کل دامپزشکی استان گلستان خوش آمدید
 

   اداره کل دامپزشکی استان گلستان
 

      تلفن    :   01732420930 
      دورنگار  :   01732420930 
     شماره تماس مستقیم دفتر مدیر کل : 01732420940   

     کد پستی : 37784-49197
     آدرس : گرگان ، کمربندی - جنب جاده زنگیان
   
    
    ملاقات عمومی با مدیر کل روزهای سه شنبه هر هفته انجام مگیرد،لطفا با دفتر مدیر کل هماهنگ نمایید .

  
نام شهرستانرئیس ادارهشماره ثابت
گرگان دکتر فکوری 32222103 - 32220103
کردکوی دکتر مهینی 34322025 - 34334719
بندرگز دکتر خواجه 34362107
بندر ترکمن دکتر ایزدی 34487670
آق قلا دکتر کتوک 34526966
علی آباد دکتر ایرجی 34223377
گنبد دکتر گوکلانی 33382451
رامیان دکتر شیخ 35881213
کلاله دکتر تکه 35442575
مراوه تپه دکتر دوجی 35452288 - 35452457
آزاد شهر دکتر شاهین پر 35722876
مینودشت دکتر نقدی 35222368
گالیکش دکتر پورقاز 35838820
گمیشان دکتر پژوهنده 34462037