به پورتال اداره کل دامپزشکی استان گلستان خوش آمدید
 

   اداره کل دامپزشکی استان گلستان
 

      تلفن    :   01732420930 
      دورنگار  :   01732420930 
     شماره تماس مستقیم دفتر مدیر کل : 01732420940   

     کد پستی : 37784-49197
     آدرس : گرگان ، کمربندی - جنب جاده زنگیان
   
    
    ملاقات عمومی با مدیر کل روزهای سه شنبه هر هفته انجام مگیرد،لطفا با دفتر مدیر کل هماهنگ نمایید .

  
نام شهرستانرئیس ادارهشماره ثابت
گرگان دکتر دانشیان
32222103 - 32220103
کردکوی دکتر مهینی 34322025 - 34334719
بندرگز دکتر کاووسی
34362107
بندر ترکمن دکتر پور قاز
34487670
آق قلا دکتر ایزدی 34526966
علی آباد دکتر ایرجی 34223377
گنبد دکتر گوکلانی 33382451
رامیان دکتر تکه
35881213
کلاله دکتر شیخ
35442575
مراوه تپه دکتر دوجی 35452288 - 35452457
آزاد شهر دکتر شاهین پر 35722876
مینودشت دکتر نقدی 35222368
گالیکش دکتر منصوری
35838820
گمیشان دکتر پژوهنده 34462037