به پورتال اداره کل دامپزشکی استان گلستان خوش آمدید
 
تا چه اندازه از وضعیت ارائه خدمات در اداره کل دامپزشکی استان گلستان رضایت دارید؟

عالی      خیلی خوب     خوب      متوسط    ضعیف