به پورتال اداره کل دامپزشکی استان گلستان خوش آمدید
 

 

 

 

 

 

دکتر محسن عبدالوند

معاون سلامت

تلفن تماس:32430030

داخلی:302

پست الکترونیکی:tech.golestan@ivo.ir