به پورتال اداره کل دامپزشکی استان گلستان خوش آمدید
 

دکتر غلامرضا محرابی

مدیرکل دامپزشکی استان گلستان

تلفن تماس:32420940

داخلی:304

پست الکترونیکی:head.golestan@ivo.ir

 

  دکتر محمد حسین مسلمی

معاون توسعه مدیریت و منابع

تلفن تماس:32430645

داخلی:306

پست الکترونیکی:adsu.golestan@ivo.ir

                  

                                                                      

     دکتر محسن عبدالوند

 معاون سلامت

تلفن تماس:32430030

 داخلی:302

پست الکترونیکی:tech.golestan@ivo.ir