به وب سایت اداره کل دامپزشکی استان گلستان، صفحه راهنمای اختصاصی افراد کم توان خوش آمدید.

جهت پشتیبانی و تسهیل استفاده افراد کم توان از سایت اداره کل دامپزشکی استان گلستان امکانات خاصی در نظر گرفته شده است.

در سمت چپ سایت آیکن تنظیمات و شخصی سازی سایت با پشتیبانی از افراد کم توان قرار دارد

 

 

.

فایل ها

لینک کوتاه