مهندس منوچهر عسگری

 

مسئول پدافند غیر عامل

 

تلفن تماس:32430440

 

داخلی:330

 

پست الکترونیکی :

لینک کوتاه