خانم رقیه معتمد نیا

مسئول واحد حقوقی

تلفن تماس:32430905

داخلی:322

پست الکترونیکی:law.golestan@ivo.ir

 

لینک کوتاه