دکتر علی کاووسی

مدیر کل دامپزشکی استان گلستان

تلفن تماس:32420940

داخلی:304

ملاقات مردمی مدیر کل دامپزشکی گلستان 

سه شنبه ها : از ساعت 8:00 الی 13:00

 

لینک کوتاه