دکتر غلامرضا محرابی

مدیرکل دامپزشکی استان گلستان

تلفن تماس:32420940

داخلی:304

پست الکترونیکی:head.golestan@ivo.ir

 

 

 

 

 

 

 

لینک کوتاه