مراجعه کننده محترم در صورت شکایت احتمالی می توانید به صورت حضوری به واحد بازرسی و شکایات (طبقه همکف اتاق 109) و واحد حراست (طبقه فوقانی اتاق شماره 204) مراجعه یا از طریق شماره های 01732430440حراست و 1512 پاسخگویی به شکایات تماس حاصل فرمایید.

 

 

 

لینک کوتاه