دکتر محمد علی سالار

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

تلفن تماس:32430643

داخلی:350

پست الکترونیکی:health.golestan@ivo.ir

همکاران:

دکتر حسین پیله ور/ شماره داخلی352

دکتر شاهرخ پور سینا / شماره داخلی349

مهندس حمید سالاری / شماره داخلی352

مهندس وحید ملاح / شماره داخلی352

مهندس علی اصغر گرزین / شماره داخلی352

 

 

 

 

لینک کوتاه