مهندس هادی رضایی

رییس اداره فن آوری اطلاعات ، ارتباطات و تحول اداری

تلفن تماس:32432332

داخلی:344

پست الکترونیکی:it.golestan@ivo.ir

 

همکاران

دکتر حمیدرضا گلوی / کارشناس آموزش / شماره داخلی 348

مهندس پژمان کریمی / کارشناس سامانه های الکترونیک / شماره داخلی 345

مهندس آرزو شربت دار / کارشناس فناوری اطلاعات / شماره داخلی 342

مهندس سید محمد رضی / کارشناس فناوری اطلاعات / شماره داخلی 370

مهندس حجت شریفیان / کارشناس فناوری اطلاعات

وظایف و تکالیف اداره فاوا:

سازماندهی و تشکیلات                           

بهبود واصلاح فرایندها

بهبود و اصلاح خدمات                                   

احصاء وظایف قابل واگذاری

اطلاع رسانی و تکریم ارباب رجوع

پذیرش وبررسی پیشنهادها

تدوین برنامه اصلاح نظام اداری

تدوین برنامه پیشرفت جهادی اداره کل

برنامه ریزی و راهبری تحول اداری

پشتیبانی ، توسعه شبکه

آموزش و رفع مشکلات کامپیوتری به کاربران اداره کل و شهرستان                        

تجهیز و نگهداری سخت افزار                          

ارتباطات الکترونیک

مدیریت و پشتیبانی سامانه های الکترونیک دامپزشکی

راهبری پورتال اینترنتی اداره کل

پیگیری و رفع مشکلات کلیه سامانه های و نرم افزارهای تحت عملیات اداره کل

مدیریت پشتیبانی سامانه  stat (سامانه خدمات آماری)

آمار و اطلاعات عملکرد  در حوزه سامانه خدمات آماری   

آموزش و ترویج :                                           

برنامه ریزی آموزشی کارکنان                           

آموزش و انتشارات                                     

نیازسنجی وهماهنگی پژوهش های کاربردی            

برنامه ریزی همکاری بامراکز آموزشی

امورات کارآموزان دانشگاهی

مدیریت سامانه آموزش کارکنان دامپزشکی

لینک کوتاه