دکتر پری کرمی

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های طیور ، زنبور عسل و کرم ابریشم

تلفن تماس:32430907

داخلی:308

پست الکترونیکی:pdcs.golestan@ivo.ir

 

همکاران:


دکتر ادریس کالیراد/کارشناس مسئول / شماره داخلی307

خانم سمیه وردان / شماره داخلی307

آقای مهدی نوروزی / شماره داخلی 309

آقای محمدرضا پاکمنش / شماره داخلی 310

دکتر رضا ملک

 

 

لینک کوتاه