دکتر پری کرمی

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های طیور ، زنبور عسل و کرم ابریشم

تلفن تماس:32430907

داخلی:356

پست الکترونیکی:pdcs.golestan@ivo.ir

 

همکاران:


دکتر ادریس کالیراد/کارشناس مسئول / شماره داخلی357

خانم سمیه وردان / شماره داخلی357

آقای مهدی نوروزی / شماره داخلی 355

 

 

لینک کوتاه