مهندس حسینعلی عرب مفرد

رئیس اداره امور اداری ، رفاه و پشتیبانی

تلفن تماس:32430905

داخلی:323

پست الکترونیکی:adaf.golestan@ivo.ir

همکاران:

مهندس علی شفیعی / امور اداری/ داخلی 325

مهندس علی اصغر علیمردانی / رفاه و پشتیبانی / داخلی 325

خانم رقیه معتمد نیا / کارگزینی / داخلی 325

خانم آرزو شربتدار / امور اداری / داخلی 325

خانم عزیزه کلته / دبیرخانه / داخلی 327

خانم فهیمه چکانی / دبیرخانه / داخلی 329

آقای موسی الرضا الازمنی / دبیر خانه / داخلی 326

آقای عیسی صالحی / کارپرداز / داخلی 367

آقای میلاد دیو سالار / انباردار / داخلی 369

لینک کوتاه