خانم دکتر خدیجه ترک کوهسار

رئیس اداره امور اداری ، رفاه و پشتیبانی

تلفن تماس:32430905

داخلی:325

پست الکترونیکی:adaf.golestan@ivo.ir

همکاران:

خانم عزیزه کلته / امور اداری / داخلی 323

آقای داود منوچهر / امور اداری / داخلی 328

اقای محمد اسمعیلی / امور اداری/ داخلی 333

مهندس علی اصغر علیمردانی / امور نقلیه / داخلی 335

خانم فهیمه چکانی / بایگانی  / داخلی 315

آقای موسی الرضا الازمنی / دبیر خانه / داخلی 326

خانم منصوره کیانی/ دبیر خانه / داخلی 327

آقای عیسی صالحی / کارپرداز / داخلی 367

آقای قدرت اله صادق نژاد / انباردار / 374

 

 

لینک کوتاه