به پورتال اداره کل دامپزشکی استان گلستان خوش آمدید
نسخه آزمایشی
 
تا چه اندازه از وضعیت ارائه خدمات در اداره کل دامپزشکی استان گلستان رضایت دارید؟

عالی      خیلی خوب     خوب      متوسط    ضعیف